Yêu cầu bảo hành

Không tốn thời gian chờ đợi, hãy nhập thông tin để chúng tôi biết tình trạng sản phẩm của bạn, Hisense sẽ liên hệ ngay !

Thông tin khách hàng

Số điện thoại
Số liên hệ
Người liên hệ BH
Thành phố / Tỉnh
Quận / Huyện
Địa chỉ

Thông tin bảo hành

Số Serial
Tình trạng sản phẩm